Hoppa till huvudinnehåll

2016

2016-05-10
POSITIVA FAS 2 DATA FÖR BUPI OCH TILLVÄXTFINANSIERING SÄKRAD
2016-04-19
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg). Med anledning av Moberg Pharmas 10 års jubileum anordnar vi öppet hus med mingel och lätt förtäring efter årsstämman. Samtliga aktieägare är varmt välkomna!
2016-04-19
Moberg Pharmas årsredovisning för 2015 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2016-04-04
STOCKHOLM, 4 april, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har slutfört avyttringen av Jointflex, Fergon och Vanquish varumärkena till Strides Pharma Inc. för en total köpeskilling om 10,4 miljoner USD, varav 0,4 miljoner USD utgör lagervärdet.
2016-03-22
STOCKHOLM, 22 mars 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att bolaget beslutat att inleda ett utvecklingsprogram av BUPI genom fas III. Beslutet följer på en utvärdering av fullständiga studiedata från den nyligen genomförda fas II-studien för BUPI.
2016-03-22
STOCKHOLM, 22 mars, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att Moberg Pharma och Cadila Pharmaceuticals Limited - ett av de största läkemedelsbolagen i Indien – ingår ett utvecklings- och licensavtal för BUPI - en ny sugtablett med bupivakain för smärtlindring för patienter med oral mukosit.
2016-03-07
STOCKHOLM, 7 mars, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har ingått ett avtal med Strides Pharma Inc för att avyttra varumärkena Jointflex, Fergon och Vanquish för en total köpeskilling om 10 miljoner USD plus lagervärdet vid tillträdet.
2016-02-23
STOCKHOLM, den 23 februari 2016. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”bolaget", OMX: MOB) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering vid Nasdaq Stockholm av obligationslån.
2016-02-18
STOCKHOLM, den 18 februari 2016. Moberg Pharma AB meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2016.
2016-02-17

STARKT KVARTAL FÖR VÅR INNOVATIONSMOTOR

2016-01-25
STOCKHOLM, den 25 januari 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har beslutat att emittera ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor med förfall den 29 januari 2021.
2016-01-21
STOCKHOLM, den 21 januari 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget avser att emittera ett obligationslån och har engagerat Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare. Emissionslikviden avses att användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive finansiering av lönsamma förvärv.
2016-01-11
STOCKHOLM, den 11 januari 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar positiva top-line resultat från en fas II-studie med BUPI för smärtlindring vid oral mukosit hos patienter med cancer i huvud- och halsregionen. BUPI åstadkom en statistiskt signifikant minskning av smärta i munhålan.
2016-01-08
Katja Bergqvist ersätter Elisabet Jamal Bergström som Handelsbankens representant i Moberg Pharmas valberedning