Hoppa till huvudinnehåll

Prospekt

Nedan återfinns de prospekt som Moberg Pharma har utgivit:

2016
23/2 2016 - ProspektObligationsvillkor, Investerarpresentationen

Prospektet har upprättats med anledning av obligationslån vid Nasdaq Stockholm.

2014
18/6 2014 - Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 2 068 965 nya aktier i Moberg Pharma som ges ut i samband med den riktade nyemissionen till en begränsad krets av svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare som beslutades den 27 maj 2014.

 2013
16/7 2013 - Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 1 081 000 nya aktier i Moberg Pharma som ges ut i samband med den riktade nyemissionen till Bure Equity AB den 2 juli 2013.
 
2012
12/11 2012 Prospekt, tilläggsprospekt 
Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 825 652 nya aktier i Moberg Derma som ges ut som vederlag i samband med förvärvet av Alterna LLC. 

 

2011
2/5 2011 - Prospekt