Hoppa till huvudinnehåll

Revisor

Revisorn skall granska Moberg Pharmas årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår skall revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Vid bolagsstämma den 18 april 2011 utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB (Jakobsbergsgatan 24, Box 7850, 103 99 Stockholm) till revisor i Moberg Pharma med auktoriserade revisorn Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor, med mandattid enligt bolagsordningen för perioden till årsstämman som hålls 2015.